ADAPT -”Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii”

”Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii” –A.D.A.P.T.2018-EY-PICR-R1-0012

A.D.A.P.T. – Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii este un proiect în domeniul educației care vizează integrarea elevilor romi în școală și în clasă și a cetățenilor romi din comunitate. Se referă atât la dezvoltarea abilităților personale ale cadrelor didactice care lucrează direct cu clasele incluzive, cât și la elevii romi și non-romi.

Nu intenționăm să schimbăm trăsăturile culturii sau ale membrilor comunității. Cu toate acestea, dorim să creăm un spațiu comun, definit de securitatea fizică, culturală și emoțională, în care membrii comunităților minoritare experimentează aspectele culturale ale vieții cotidiene cu populația majoritară – alături.

Prima etapă a proiectului este formarea cadrelor didactice din școlile partenere din consorțiu privind: Drepturile omului / copilului, Toleranța, Antidiscriminarea; Democrația și educația pentru o cetățenie activă; Școală incluzivă; Activități didactice centrate pe elevi; Proiectare curriculară; Dezvoltarea abilităților personale pentru interacțiune într-un mediu multicultural;

În primul an al proiectului, activitățile de sensibilizare și informare vor fi realizate împreună pentru părinții romi și non-romi. Activitățile de informare, conștientizare și dezvoltare personală vor fi, de asemenea, desfășurate împreună pentru elevii romi și non-romi. Acestea vor continua în cel de-al doilea an, când profesorii vor implementa curriculumul de includere specific creat în faza anterioară.

Pe baza curriculum-ului, a materialelor școlare și a personalului cu capacități dezvoltate, activitățile proiectului vor fi reluate și îmbunătățite în anii de după închiderea proiectului.

Un element de mare impact al proiectului este școala de vară “Aceeași școală pentru noi toți”, care reunește 100 de elevi din școlile partenere, pe baza echilibrului etnic și de gen, pentru a-și dezvolta abilitățile personale, pe următoarele componente: interacțiunea în mediul multicultural, cunoașterea de sine și auto-valorizarea, drepturile copilului, toleranța și antidiscriminarea, incluziunea.

Profesorii din școlile partenere vor fi formați cu noi tehnici și metode educaționale pentru a aborda problema comunităților mixte și a segregării.

Prin intermediul profesioniștilor din rețea (mediatori școlari, cadre didactice în centre de asistență psihopedagogică și logopezi), coordonatorul – Centrul de Asistență și Resurse Educaționale din județul Argeș – participă la îmbunătățirea calității activităților proiectului, a rezultatelor și impactului acestuia în comunitate.

Obiective:

O1. Formarea/ Dezvoltarea unui număr de minim 70 cadre didactice (care lucrează cu copii romi) cu privire la utilizarea de metode și mijloace integrative în activitatea didactică, dar și la proiectarea, organizarea și implementarea de curriculum specific integrării copiilor romi.

O2. Construirea de curriculum și materiale didactice utile eforturilor de integrare a elevilor romi în școală. Realizarea de minim 5 curriculum-uri la decizia școlii și un curriculum special pentru activități tip școală de vară; a unui ghid/colecție de metode, procedee, instrumente de lucru pentru activitățile de integrare; un caiet de lucru pentru facilitatori – școală de vară și un caiet de lucru pentru participanți – școală de vară.

O3. Creșterea satisfacției beneficiarilor direcți (elevi) și indirecți (părinți, comunitate) ai școlii în raport cu instituția școală. Organizarea de activități de conștientizare, formatoare și socio-culturale cu rol integrativ, care să aducă împreună elevi/parinți romi cu elevi/parinți neromi, totalizând un număr total de minim 200 de elevi și minim 100 de părinți participanți.

Beneficiari direcți:

  • 60 cadre didactice din școlile partenere;
  • 100 părinți romi și neromi ai copiilor din școlile partenere min;
  • 200 de elevi romi și neromi din școlile partenere.

Buget:

98 717 EURO

Durata:

24 luni 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2020

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.