Despre proiect

 

Proiect nr. 2018-EY-PICR-R1-0012Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii – A.D.A.P.T

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș, în calitate de coordonator al consorțiului, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1, Cetăţeni; Școala Gimnazială Nr. 1, Micești; Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădești; Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu” Mihăești și Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano” Berevoești a depus cerere de finanțare pentru proiectul ”Adaptation Through Early Personal Skills Development” – A.D.A.P.T. în cadrul Granturilor SEE 2014-2021, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România. Proiectul a obținut finanțare conform http://www.eea4edu.ro la secțiunea: http://www.eea4edu.ro/rez-rcis-2018/ .

Proiectul are ca scop creșterea nivelului de integrare a copiilor romi în școală și influențarea în sens pozitiv a rezultatelor școlare ale acestora.

Obiectivele urmăresc creșterea conștientizării la nivel comunitar privind problematica integrării și dezvoltarea abilităților cadrelor didactice și elevilor, de a contribui constructiv la aceasta.

Activitățile principale sunt reprezentate de: formarea unui procent de peste 10 % dintre cadrele didactice direct implicate, construirea de curriculum adaptat necesităților și implementarea lui, dezvoltarea de metode de lucru inovatoare. Proiectul are o durată de viață de 24 de luni, începând cu 1 noiembrie 2018.

Cererea prevede un număr de minim 60 cadre didactice formate, minim 200 de elevi participanți la activități extrtacurriculare (romi și neromi, fete și băieți) și minim 70 de părinți participanți la activitățile de învățare/ conștientizare (romi și neromi).

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.