Școala Berevoești

Partenerul 5 – Școala 5 – Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano” Berevoești

Echipa de proiect: Reprezentant legal Prof. Florin Ceapraz

Manager/ Coordonator proiect Prof. George Moiceanu

Responsabil Financiar: Contabil

Școala Gimnazială „Mihai Tican Rumano” Berevoești, partenerul cu numărul 5 în proiect, a participat cu:

  • Peste 40 elevi
  • 16 cadre didactice
  • 24 părinți

    Comuna  BEREVOEŞTI  este aşezată într-un loc zămislit fericit de natură. Într-o depresiune îmbrăţişată de două muscele, la est şi nord-vest, şi scăldată, dinspre  nord spre sud, de răul Bratia. Tot dinspre nord se ridică în zare, ca o cunună protectoare , Munţii Iezer-Păpuşa.       Matematic, comuna Berevoeşti este situată între paralelele de 45°10′ şi 45°25′ LN şi meridianele 24°52’8″ şi 25° LE. Pământul lui, udat de apele învolburate ale râului Bratia, adăposteşte comori de mare preţ ale trecutului nostru strămoşesc: un ciocan de piatră de peste 4000 de ani, altul şlefuit din perioada neolitică (anul 1880 î.H.), fragmente de vase de ceramică din perioada daco-romană, fungher, spadă, placă de mormânt din anul 1560, un impresionant număr de cruci, dintre care 9 sunt scrise în limba română cu litere chirilice etc. 

Total  elevi  491  dintre care : prescolari -120, primar -207, gimnazial -164.  Din totalul elevilor avem un numar de 13 elevi  cu CES si un numar de 240  elevi de etnie rromă.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.