Școala Mihăești

Partenerul 4 – Școala 4 – Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu” Mihăești

Echipa de proiect: Reprezentant legal Prof. Adina Florina Popa

Manager/ Coordonator proiect Prof. Mariana Iuliana Coman

Responsabil Financiar: Contabil Rozalia Onofrei

Școala Gimnazială „Ion Iorgulescu”, Mihăești, partenerul cu numărul 4 în proiect a participat cu:

  • Peste 85 elevi
  • 15 cadre didactice
  • 55 părinți

Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu” Mihăești este amplasată în Comuna Mihăești, Județul Argeș. Are următoarele niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial, cuprinde un  număr de 6 structuri arondate, repartizate în toate satele Comunei Mihăești,  la 5 dintre acestea fiind cuprinși elevi de etnie romă. Școala cu populație școlară exclusiv romă este Școala Primară Limpedea, situată în satul Rudeni al Comunei Mihăești. Ponderea cea mai mare există la Școala Gimnazială ”Ion Iorgulescu” și la Școala Primară Limpedea. La nivelul școlii noastre avem 74 de angajați, 58 cadre didactice, 3 cadre didactice auxiliare, 13 personal nedidactic. Numărul elevilor este de 755, elevi români și romi, mulți dintre elevi având  posibilități materiale reduse. numărul elevilor romi care frecventează cursurile este de , iar cei cu posibilități reduse relativ mare, neputân fi precizat cu exactitate.  Un rol important al organizației noastre este conștientizarea elevilor, dar și a familiilor acestora despre importanța frecventării cursurilor, despre importanța educației în viața omului.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.