Școala Vlădești

https://scoalavladesti.webs.com/

Partenerul 3 – Școala 3 – Școala gimnazială Nr. 1 Vlădești

Echipa de proiect: Reprezentant legal Prof. Veronica Luciana Lungu

Manager/ Coordonator proiect Prof. Lenuța Corina Stoica

Responsabil Financiar: Contabil Ionuț Bogdan Jugănaru

Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădești, partenerul cu Nr 3 în proiect, a participat cu:

  • Peste 120 elevi
  • 14 cadre didactice
  • 30 părinți

ȘcoalaGimnazială Nr.1 Vlădești este așezată în centrul Comunei Vlădești, într-o regiune slab dezvoltată datorită distanței mari față de oraș (circa 30 km de Câmpulung Muscel și 50 km. de Pitești). Locuitorii sunt fie beneficiari de Ajutor social , fie angajați pe salarii minime din cauza lipsei de calificare sau părăsirii timpurii a școlii.

Cadrele didactice ale școlii sunt 16 localnici și 15 navetiști. Școala are un contabil, secretar, bibliotecar și informatician. Ca personal nedidactic avem un fochist,6 îngrijitori.

Elevii școlii provin din familii dezorganizate( circa 10%) , din familii fără venituri ( circa 20%) , din familii care beneficiază de Ajutor social ( circa 20%) sau familii cu loc de muncă plătiți cu un salariu minim pe economie ( 30%).

O altă problemă cu care se confruntă școala este faptul că circa 50 % dintre elevi și preșcolari fac parte din familii de etnie rromă, iar dintre acești părinți mai mult de jumătate au părăsit de timpuriu școala  unii dintre ei fiind analfabeți . Din această cauză nu conștientizeaza care este importanța educației și rolul școlii în dobândirea ei ; de aceea riscul de abandon școlar și absenteismul sunt două amenințări serioase. Școala desfășoară un opțional specific elevilor de etnie – limba rromani.

Am participat în desfășurarea unor proiecte ca parteneri. În anul 2014 am participat la Proiectul Ziua Ștafetei , proiect desfășurat în parteneriat cu Fundația Terre des Homes- Elveția care ne-au oferit granturi în valoare de 1200 lei, proiectul oferea elevilor șansa de a experimenta diferite meserii care considerau că le-ar plăcea. Am coordonat diverse proiecte la nivel județean : voluntariat – De la inimă la inimă; proiecte împotriva violenței- O lume fără violență este o lume mai fericită. În perioada 1 septembrie 2017- 31 august 2019 instituția noastră este parteneră în proiectul european Erasmus + EUROMOSAICA. În anul școlar 2017-2018 facem parte din proiectul DIGITALIADA, un proiect de sponsorizare prin care Fundația Orange a dotat școala noastră cu un laborator de informatică ( 30 de tablete, un laptop , un videoproiector, lecții online și pregătirea profesională a 4 cadre didactice).

Ar fi o oportunitate pentru școala noastră să deschidă un GPP și/ sau un AfterSchool care să vină în sprijinul părinților. Prin acestea le-am oferi șansa să meargă la un job și să-și sporească veniturile. De asemenea migrația familiilor tinere spre oraș s-ar diminua și efectul de scădere al populației școlare ar scădea . Pentru aceasta avem spațiu pentru organizarea activităților, bază materială ( scăunele ,măsuțe, calculator, imprimantăetc) , personal calificat, oameni de serviciu, căldură și apă curentă, două microbuze școlare.

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.